Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi
Valinta-Rengas Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjän ja yhteyshenkilön yhteystiedot
Valinta-Rengas Oy (Y-tunnus: 2015358-1) Hirsimetsäntie 27, 15200 Lahti
Kimmo Lyytinen 010 423 1201, info@valinta-rengas.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Valinta-Rengas Oy:n asiakassuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä
asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin
ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen palveluissamme.

Yritys tai henkilö on rekisteröitynyt Valinta-Rengas Oy:n asiakkaaksi ostamalla Valinta-Rengas Oy:stä
tavaraa ja/tai palveluita.

Valinta-Rengas Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa
rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja
käsitellään ainoastaan Valinta-Rengas Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Rekisterin sisältämien henkilötietojen tallentaminen ja käsittely perustuvat lähtökohtaisesti rekisteröityjen
suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin
teknisestä tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Henkilörekisteri sisältää pääsääntöisesti kaikki rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot. Rekisteriin voidaan
kerätä tietoa myös julkisista tietolähteistä.

Tällaisia tietoja ovat mm. nimi, asema, rekisteröidyn edustama organisaatio, yhteystiedot, tieto
rekisteröidylle lähetetystä viestinnästä.

Käytössämme on Google Analytics -työkalu jonka avulla seuraamme vain www.valinta-rengas.com
sivujen kävijämääriä.

5. Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Valinta-Rengas Oy:n käytössä, paitsi Valinta-Rengas Oy:n
käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.
Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Valinta-Rengas Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan
käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön
velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Valinta-Rengas Oy:n tai sen
yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai
perintätoimet estä tietojen poistamista.

6. Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Valinta-Rengas Oy:n sisäisen verkon
käyttäjäoikeuksia.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
Valinta-Rengas Oy ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä
mukaan.

Back to top